DLA NAS ZAWSZE JESTEŚ

NUMEREM 1!

ul. Kolegialna 7, Płock

ul. Wiosny Ludów 22, Sierpc

500 156 153 500 691 368

Faktoring

Każdy prowadzący działalność gospodarczą może zapewnić własnej firmie płynność finansową.

Faktoring, to krótkoterminowe finansowanie polegające na wykupieniu wierzytelności z tytułu sprzedanych usług i towarów. Ten produkt może być w zasięgu Twojej ręki !

Jeżeli chcesz poznać szczegóły i osoby, które przeprowadzą CIĘ przez ten proces Zapraszamy !