DLA NAS ZAWSZE JESTEŚ

NUMEREM 1!

ul. Kolegialna 7, Płock

ul. Wiosny Ludów 22, Sierpc

500 156 153 500 691 368

Kredyt obrotowy

To najpopularniejszy produkt dla firm, który umożliwia płynną działalność na rynku. Kredyt ten daje możliwość zastosowania uproszczonej procedury zmniejszając ilość dokumentów, tym samy skracając czas na podjęcie decyzji kredytowej. 

Wielkość i okres kredytowania jest uzależniona od wielu czynników, w związku z powyższym zapraszamy do porady z Naszymi doradcami.